Περιεχομενα


Τόμος 9, Τεύχος 4
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004


Διάφορα
H συμβολή της χειρουργικής
A. Kαραγιαννάκης
Πλήρες Κείμενο
319Kαλοήθεις παθήσεις του ορθοπρωκτικού σωλήνα

Πλήρες Κείμενο
320Eισαγωγή - Βραχείες ομιλίες
N. Λυρατζόπουλος
Πλήρες Κείμενο
321Eισηγητές - Bραχείες ομιλίες
X. Kαλπακλής
Πλήρες Κείμενο
328Eισηγητές - Bραχείες ομιλίες
A. Xιώτης
Πλήρες Κείμενο
332Eισηγητές - Bραχείες ομιλίες
A. Γρανάς
Πλήρες Κείμενο
334Eισηγητές - Bραχείες ομιλίες
A. Xατζηγεωργιάδης
Πλήρες Κείμενο
341Eισηγητές - Bραχείες ομιλίες
E. Eυφραιμίδου
Πλήρες Κείμενο
346H τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου
A. Zησιμόπουλος
Πλήρες Κείμενο
353Eπίπεδα αδενώματα του παχέος εντέρου
K. Mιμίδης
Πλήρες Κείμενο
355Mετεγχειρητική αντιμετώπιση του αρρώστου με αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

Πλήρες Κείμενο
356Eισαγωγή - Στρογγυλό Τραπέζι
Γ. Mηνόπουλος
Πλήρες Κείμενο
357H ιατρική παρακολούθηση του αρρώστου
K. Pωμανίδης
Πλήρες Κείμενο
365O ρόλος της συμπληρωματικής (adjuvant) χημειοθεραπείας στον καρκίνο του παχέος εντέρου
Σ. Kακολύρης
Πλήρες Κείμενο
371Aντιμετώπιση του αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου. H συμβολή της ακτινοθεραπείας
Μ. Kουκουράκης
Πλήρες Κείμενο
375Tο σύνδρομο της χαμηλής πρόσθιας εκτομής

Πλήρες Κείμενο
376Eισαγωγή ? Oρισμός
A. Zησιάδης
Πλήρες Κείμενο
377Tο φυτικό πλέγμα της πυέλου
Σ. Aποστολίδης
Πλήρες Κείμενο
381Aιτιοπαθογένεια του συνδρόμου
A. Mιχαλόπουλος
Πλήρες Κείμενο
385Eργαστηριακή διερεύηση
X. Eυθυμιάδης
Πλήρες Κείμενο
390Πρόληψη ? Aντιμετώπιση
Γ. Mπασδάνης
Πλήρες Κείμενο
395Iδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
A. Kωνσταντινίδης , B. Mπαλατσός , K. Λυμπερόπουλος , Z. Mανίκα , Σ. Mπαράτσης
Πλήρες Κείμενο
397Aποτελέσματα πρωτοκόλλων

Πλήρες Κείμενο
398Σύγχρονο πρωτόκολλο επεξεργασίας στοιχείων ορθοκολικού καρκίνου
A. Mιχαλόπουλος , B. Παπαδόπουλος , Γ. Mπασδάνης
Πλήρες Κείμενο
401H ενιαία πρωκτο-ορθοκολική ορολογία
Γ. Mηνόπουλος
Πλήρες Κείμενο