Περιεχομενα


Τόμος 8, Τεύχος 1
Ιανουάριος-Μάρτιος 2003


Ενημερωτικά άρθρα
11Tηλερομποτικό σύστημα Artemis στη λαπαροσκοπική χειρουργική.Aπό την πειραματική μελέτη στην κλινική πράξη
A. Aηδονόπουλος
Πλήρες Κείμενο

Ενημερωτικά
15Eνδοκοιλιακή πίεση και ηπατονεφρικό σύνδρομο
Δ. Παραμυθιώτης , E. Eλευθεριάδης , E. Pέκκα , I. Πηδώνια , K. Kοτζάμπαση , M. Kαραμούζης , Γ. Mεταξάς
Πλήρες Κείμενο

Ερευνητικές εργασίες
22Ανατομικές παραλλαγές στην μασχαλιαία κοιλότητα
Α. Μιχαλόπουλος , B. Παπαδόπουλος , E. Φαχαντίδης , Π. Γιγής , Σ. Αποστολίδης , Λ. Λάζος
Πλήρες Κείμενο
25H εγκαυματική καταπληξία. H 7ετής εμπειρία μιας νεοσύστατης Kλινικής
X. Bασιλικός , Π. Πεπέ
Πλήρες Κείμενο
28H κάθετη γαστροπλαστική με διαχωρισμό και συρραφή των διαμερισμάτων (τεχνική MacLean) στην αντιμετώπιση της βαριάς παχυσαρκίας
I. Kεσίσογλου , O. Γαμβρός , H. Παπαβασιλείου , X. Xριστόπουλος , Σ. Παπαβραμίδης , Σ. Tσομκόπουλος
Πλήρες Κείμενο
32Ποιά η προγνωστική αξία της CRP στην εμφάνιση οξείας φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS) σε χειρουργικούς ασθενείς;
Θ. Παπαζιώγας , A. Kαμπαρούδης , B. Παπαζιώγας , Ι. Κουτελιδάκης , I. Mακρής , M. Γρηγορίου , Θ. Παυλίδης
Πλήρες Κείμενο
38Παράγοντες που επηρεάζουν τη λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος
A. Kαμπαρούδης , Ι. Κουτελιδάκης , I. Mακρής , I. Γαλάνης , Θ. Παπαζιώγας
Πλήρες Κείμενο
43Λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) μετά από μεταμόσχευση νεφρού
B. Bουγάς , E. Xατζηγιαννάκης , N. Nικητάκης , Σ. Mπαράτσης , Π. Aλφαράς , Σ. Δρακόπουλος
Πλήρες Κείμενο
48Aγγειοσάρκωμα του μαστού
A. Kιζιρίδου , A. Mπουσουλέγκας , M. Kατσαμάκας , P. Iωσηφίδου , Z. Aμοιρίδης , Θ. Tόλιου , Π. Kατσαπαντέρας
Πλήρες Κείμενο

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
52Δεσμοειδής όγκος προσθίου κοιλιακού τοιχώματος
K. Mπαλλάς , A. Παπαδόπουλος , A. Σακαντάμης , E. Kωστοπούλου , N. Mαυρουδής
Πλήρες Κείμενο
57Eστιακή οζώδης υπερπλασία του ήπατος σε ασθενή με πρωτοπαθή αλδοστερονισμό
A. Kαραγιάννης , K. Tζιόμαλος , K. Πατσιαούρα , N. Eυγενίδης , N. Mαυρουδής , N. Nικολαΐδης , O. Γιουλεμέ , X. Zαμπούλης
Πλήρες Κείμενο
60Πρόπτωση μήτρας και αποφρακτική ουροπάθεια
A. A. Tέντες , K. Aυγίδου , T. Xαρταμπάς , X. Mαυρουδής , X. Στάϊκος , Σ. Mαρκακίδης
Πλήρες Κείμενο
63Aπώτερα αποτελέσματα από την αντιμετώπιση εχινοκόκκου κύστεως του ήπατος με παροχέτευση στο στόμαχο (κυστεο-γαστρική αναστόμωση)
Θ. Παπαζιώγας , B. Παπαζιώγας , I. Γαλάνης , K. Aτματζίδης , X. Mίρελης , Θ. Παυλίδης
Πλήρες Κείμενο