Περιεχομενα


Τόμος 12, Τεύχος 4
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2007


Ανασκοπήσεις
269Kυστικά νεοπλάσματα του παγκρέατος
Κ. Τσαλής
Πλήρες Κείμενο

Ενημερωτικά άρθρα
281Η συγγραφή και δημοσίευση άρθρων και επιστημονικών εργασιών από τους χειρουργούς. Τί πρέπει να γράφουν και για ποιό σκοπό
Α. Αηδονόπουλος
Πλήρες Κείμενο
285Αιρετικές ιδέες περί χολοκυστεκτομής
Β. Ντούρος , Ε. Ελευθεριάδης , Κ Κοτζαμπάση , Σ. Τριανταφυλλίδου
Πλήρες Κείμενο

Διάφορα
293Koυρκουμενοϊδή: Έλεγχος της φλεγμονής με πολυφαινόλες
S. Bengmark
Πλήρες Κείμενο

Ερευνητικές εργασίες
304Aπεικόνιση του πρωκτικού καρκίνου με την βοήθεια του ενδοπρωκτικού υπερηχογραφήματος
Α. Παπαθανασόπουλος , Α.Μ. Καππάς , Κ. Τσαμπούλας , Χ. Μπαλή , Χ. Χαρίσης
Πλήρες Κείμενο
309Μελέτη της ακράτειας κοπράνων με ορθοπρωκτική μανομετρία- ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα: Eμπειρία 2 ετών
Α. Παπαθανασόπουλος , Α.Μ. Καππάς , Δ. Χριστοδούλου , Ε.Β. Τσιάνος , Κ. Κατσάνος , Χ. Μπαλή
Πλήρες Κείμενο
314Το θυρεοειδικό μικροκαρκίνωμα (Occult carcinoma)
O. Γαμβρός , Α. Αηδονόπουλος , Ι. Κεσίσογλου , Ι. Ντοκμετζίογλου , Ι. Πλιάκoς , Κ. Γαρούφας , K. Σαπαλίδης , N. Ξηρός , Σ. Παπαβραμίδης
Πλήρες Κείμενο
317Χειρουργική αντιμετώπιση φυλλοειδών όγκων του μαστού
Δ. Παραμυθιώτης , Α. Μιχαλόπουλος , B. Παπαδόπουλος , E. Φαχαντίδης , Ν. Χαρλαύτης
Πλήρες Κείμενο

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
322Oπισθορθικό απόστημα σε νεαρό άνδρα με υποτροπιάζονεμπύρετο διαρροϊκό σύνδρομο
Α. Παπαθανασόπουλος , Α.Μ. Καππάς , Γ. Λιάμης , Γ. Μπαλτογιάννης , Δ. Χριστοδούλου , Κ. Τσαμπούλας
Πλήρες Κείμενο
326Πρωτοπαθής φλεγμονή επιπλοϊκής απόφυσης του εγκαρσίου κόλου υποδυόμενη οξεία χειρουργική κοιλία: Παρουσίαση ασθενούς
Α. Τσαλικίδης , Δ. Μπότσιος , Ε. Κογκόπουλος , Μ. Κατσαμάκας , Χ. Σάββας
Πλήρες Κείμενο