Περιεχομενα


Τόμος 15, Τεύχος 1
Ιανουάριος-Μάρτιος 2010


Ανασκοπήσεις
9H παρακέντηση με λεπτή βελόνη και η κυτταρολογική εξέταση του αναρροφήματος (FNAC) στη διάγνωση των θυρεοειδοπαθειών
Γ. Γκουτζαμάνης , Β. Κωτούλα
Πλήρες Κείμενο

Ενημερωτικά άρθρα
14Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα στο νοσοκομείο Ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα
Ι. Κεσίσογλου , Γ. Κανάκης
Πλήρες Κείμενο
21O μύθος του θυρεοειδικού όζου
Α. Αηδονόπουλος
Πλήρες Κείμενο

Ερευνητικές εργασίες
25Η επίδραση της χειρουργικής αντιμετώπισης της νοσογόνου παχυσαρκίας στα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών
Α. Μαρίνης , Κ. Βάρδας , K. Παπαδημητρίου , Β. Κομεσίδου , A. Παπακωνσταντίνου
Πλήρες Κείμενο
29Νοσογόνος παχυσαρκία στην εφηβεία: Χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση;
Α. Μαρίνης , K. Παπαδημητρίου , Κ. Βάρδας , Β. Κομεσίδου , A. Παπακωνσταντίνου
Πλήρες Κείμενο
34Η επίδραση της βαριατρικής χειρουργικής στον άξονα υπόφυσης - γονάδων (πρόδρομη μελέτη)
Α. Μαρίνης , K. Παπαδημητρίου , Κ. Βάρδας , Β. Κομεσίδου , A. Παπακωνσταντίνου
Πλήρες Κείμενο
39Η επίδραση της βαριατρικής χειρουργικής στα επίπεδα των ορμονών του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης (πρόδρομη μελέτη)
Α. Μαρίνης , K. Παπαδημητρίου , Κ. Βάρδας , Β. Κομεσίδου , A. Παπακωνσταντίνου
Πλήρες Κείμενο
44Νευροενδοκρινικοί όγκοι στομάχου. Παρουσίαση ασθενών και βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ε. Κωτίδης , Ν. Μιχαλόπουλος , Θ. Παπαβραμίδης , Κ. Τριανταφυλλοπούλου , Γ. Μυστριώτης , Ν. Ροποτίνος , Σ. Παπαβραμίδης
Πλήρες Κείμενο

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
53Νεκρωτική λοίμωξη μαλακών μορίων σκέλους από pseudomonas aeruginosa ? παρουσίαση μιας σπάνιας και ενδιαφέρουσας περίπτωσης
Δ. Παραμυθιώτης , Δ. Παναγιώτου , Λ. Παπαευθυμίου , Μ. Αποστολοπούλου , Χ. Σαββόπουλος , Α. Χατζητόλιος , K. Παπαπολυχρονιάδης , E. Φαχαντίδης
Πλήρες Κείμενο
59Σπάνια περίπτωση κακοήθους οστεοποιούμενου ινομυξωματώδους όγκου σε γυναίκα ηλικίας 39 ετών
Χ. Τσομπανίδου , Ε. Στεργίου , Ι. Μπουκοβίνας , Α. Κιζιρίδου
Πλήρες Κείμενο